Caution: JavaScript execution is disabled in your browser or for this website. You may not be able to answer all questions in this survey. Please, verify your browser parameters.
Navodila

Sprememba sporazuma o dodelitvi nepovratnih sredstev je predmet pisne prošnje, datirane in podpisane s strani zakonitega zastopnika organizacije upravičenke. Zahtevek za spremembo sporazuma je predmet formalne obravnave s strani Nacionalne agencije. Vsaka sprememba mora biti odobrena v naprej!

Natisnjen zahtevek datirajte, podpišite ter skupaj z morebitnimi zahtevanimi dodatki pošljite:

a.) po elekronski pošti na naslov erasmusplus-ka1@cmepius.si ali

b.) po navadni pošti na naslov:
CMEPIUS
KA1 sprememba sporazuma
Ob železnici 30a
1000 Ljubljana

Morebitna sprememba sporazuma je veljavna šele po odobritvi in podpisu dodatka k sporazumu s strani Nacionalne agencije.

Skrbnik vašega projekta  vas bo o prejemu zahtevka obvestil po elektronski pošti, odločitev o zahtevku pa bo sprejeta najpozneje v 30 koledarskih dneh.

V primeru spremembe kontaktne osebe projekta, spremembe zakonitega zastopnika organizacije ali spremembe naslova sedeža organizacije upravičenke, dodatek k sporazumu ni potreben. V teh primerih pošljite obvestilo o spremembi na elektronski naslov skrbnika vašega projekta.
V primeru spremembe naslova sedeža organizacije je obvezno potrebno podatke popraviti na portalu za udeležence!

(This question is mandatory)
Področje vašega projekta

 

 

Področja projektov so lahko:

  • KA1-SE: PROJEKT MOBILNOSTI ZA ŠOLSKO OSEBJE
  • KA1-VET: PROJEKT MOBILNOSTI ZA DIJAKE IN OSEBJE V POKLICNEM IZOBRAŽEVANJU IN USPOSABLJANJU
  • KA1-HE: PROJEKT MOBILNOSTI ZA ŠTUDENTE IN OSEBJE V VISOKOŠOLSKEM IZOBRAŽEVANJU MED DRŽAVAMI PROGRAMA
  • KA1-AE: PROJEKT MOBILNOSTI ZA OSEBJE V IZOBRAŽEVANJU ODRASLIH
  • KA1-IHE: PROJEKT MOBILNOSTI ZA ŠTUDENTE IN OSEBJE V VISOKOŠOLSKEM IZOBRAŽEVANJU MED DRŽAVAMI PROGRAMA IN PARTNERSKIMI DRŽAVAMI

 

(This question is mandatory)
Številka zadeve (vpisujete lahko le cela števila)
Številko zadeve v oznaki vašega projekta sledi oznaki področja, na primer: "KA1-HE-99/17" - številka zadeve je v tem primeru "99".
(This question is mandatory)
Leto